Контакти

За телефонни обаждания моля използвайте времето между 9:00 и 17:00 часа в работни дни.

Адрес:

община Асеновград
пл. "Акад. Н. Хайтов" 9
гр.Асеновград , п.к. 4230
България

Тел.:070010502

Email:obshtina@asenovgrad.bg