Обобщена информация за финансово състояние на лице

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат обобщена информация за своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината. За целта е достатъчно да въведете Вашето ЕГН (за физически лица) или ЕИК/БУЛСТАТ за стопански субекти.

ЕГН:  
ЕИК/БУЛСТАТ:  
  Въведете кода от изображението:
Password verification

Подробна информация за финансово състояние на лице

За да можете да получите подробна информация за Вашето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината е необходимо да имате направена регистрация и да сте получили потребителско име и парола.

Потребителско име:*
 
Парола:*
     
 Смяна на парола

Лица притежаващи удостоверение за електронен подпис

Ако притежавате валидно удостоверение за универсален електронен подпис издадено от лицензираните в Република България доставчици можете да получите подробна справка за Вашето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината от тук.